Balsavimo slaptumas

Galbūt pastebėjote, kad labai pabrėžiame tai, kad balsuojant internetu dingsta balsavimo slaptumas -- nes bet kas gali stovėti už nugaros ir stebėti kaip rinkėjas balsuoja už kompiuterio.

Kodėl balsavimo slaptumas yra toks svarbus?

 1. Todėl, kad jis yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje:

  • 55 straipsnis:
   Seimą sudaro Tautos atstovai - 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.<...>

  • 78 stripanis:
   <...> Respublikos Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai penkeriems metams, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu. <...>

  • 119 straipsnis:
   <...> Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu. <...>

 2. Balsavimo slaptumas labai apriboja galimybes papirkti rinkėją arba priversti balsuoti jį prieš jo valią.

  Kai kam gali pasirodyti, kad tik gasdiname jus kalbėdami apie vertimą balsuoti, o iš tiesų tai nebūtų rimta problema. Kas žino... turime porą apklausų rezultatų dėl kurių neskubame atsisakyti savo teiginių:

  • TNS Gallup 2006 m. rugpjūtį ir rugsėjį atliko tyrimą, pagal kurį atrasta, kad iš visų gyventojų parėmusių kažką savo 2% pajamų mokesčiu:
   8% buvo verčiami darbdavio,
   5% buvo verčiami vadovo,
   3% — sutuoktinio.
   Žr.: Delfi.lt: Daugiau nei trečdalis žmonių dalį pajamų mokesčio skyrė ne savo noru, rodo tyrimas.

  • Tyrimas, kuris parodė, kad ~90% vyrų mano, kad žino kaip balsavo jų žmonos, tuo tarpu tik ~50% žmonų, mano, kad jų vyrai žino kaip jos balsavo. (Kolkas nepavyko rasti nuorodos).
 3. Istorinė patirtis rodo, kad slaptas balsavimas visuotiniuose rinkimuose -- žymiai geresnis ir teisingesnis būdas už atvirą balsavimą. Nenuostabu, kad pradedant XIX a. jis visose demokratiškose šalyse pakeitė iki tol buvusį atvirą balsavimą.

  Pora nuorodų:

  • Slapto balsavimo istorija [pdf] labai įdomiai aprašyta Viktorijos provincijos (Australijoje) rinkimų komisijos tinklalapyje. Viktorijos provincija Australijoje buvo pirmoji įsivedusi slaptą balsavimą 1856 m..

   Ištraukėlė:

   In Australia elections were frequently held in pubs because there were few public buildings. The Returning Officer would have his table in one room. The candidates would each occupy another room. They were not charged for the room because the pub owner made his money from the food and drinks they had to lay on for their supporters and those who were voting for them. A voter would go into the room of his chosen candidate. Here there would be pen and paper as well as the food and drink. The voter would fill in his vote or the candidate’s committee would have on hand voting papers already filled out to which the elector only had to add his signature—or his mark if he could not write. He would have a drink, go down the corridor to vote and, if he liked, come back for another drink afterwards. If there were two candidates to be elected for the one seat there was another room in the pub where he would be made very welcome. Bribery was an offence but everyone expected that candidates had to lay on refreshments. This was not taken to be bribery. As one voter reported at an enquiry into malpractice, he had decided whom he was voting for before he came into the pub.

   Taip pat reikėtų parašyti apie tai, kad senoviniame biuletenyje pats rinkėjas ant popieriuko parašydavo kandidato pavardę ir savo parašą.

   Pakeiskite balsą ant popieriaus, balsu kompiuteryje ir gausite veiklos modelį tinkamą internetiniam balsavimui.

   Prisiminus technologines problemas, netgi galima surasti paralelių su balso ir pavardės registracija rinkimų komisijos knygose.

  • William Hogarth "Humours of an Election" -- paveikslų serija (su paaiškinimais) apie netvarką, kuri dėdavosi rinkimuose senovėje (1755 m.).

Comments